Dernekten Haberler

      

Sayın Erol Ayyıldız

Vali

Emniyet Genel Müdürü

Emekli Emniyet Müdürleri Derneği olarak,Tarihi Şan ve Şerefle dolu,Devletimizin köklü kurumlarından birisi olan Emniyet Genel Müdürlüğümüze  Genel Müdür olarak atanan Sayın Erol Ayyıldız’ı tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

 1992’den beri çeşitli il ve ilçelerde Mülki İdare Amiri olarak görev yapan ve Polis ile yakın mesaisi olan Sayın Ayyıldız’ın, devletin güvenlik sorumluluklarına vakıf ve bu sorumlulukların yerine getirilmesinde, kurumsal yapıların öneminin bilincinde bir kamu yöneticisi olarak, bu görevinde de başarılı olacağına inanıyoruz.

Sayın Ayyıldız, kurumsal kapasitesi yüksek, gelenek ve aidiyet duygusu sahibi, fedakar bir meslek grubunun yöneticisi olmuştur.Birlikte çalışacağı personelin disiplin ve devlete bağlılık anlayışları ile mesleki eğitim ve profesyonellik düzeyleri, kendisinin bu görevdeki en büyük şansı olacaktır.

 Polis Teşkilatı 1845’ten beri devlet ve toplum güvenliği, örgütlü suçlar ve terörle mücadele, kamu düzeni gibi alanlarda ağır sorumluluklar üstlenmiştir.Bu ağır sorumlulukların bir gereği olarak,kurumsal kapasitesi,personelin polislik bilinci ve mesleki aidiyet duygusunun muhafazası için büyük önder Mustafa Kemal Atatürkün açtığı mesleki eğitim kurumlarının tekrar eski haline kavuşturulması ve branşlaşmaya gereken önemin verilmesi elzemdir.

Vatandaş nezdinde güven ve caydırıcılık duygularının tesis ve ikamesi, Polisin siyasetten uzak, iyi yetişmiş, kurumsal saygınlığı yüksek bir vizyona sahip olmasına bağlıdır. Bu bakımlardan, dış etkilere açıklık, mesleki eğitimsizlik, vasıfsızlık, amatörlük ve aidiyet duygusu eksiği gibi muhtemel etkenlerin Polis Teşkilatından uzak tutulmasına dönük bir anlayış içinde görev yapması, bu Teşkilata uzun yıllar emek vermiş emeklileri olarak Sayın Ayyıldız’dan beklentimizdir.    

Emniyet Teşkilatımızda uzun yıllar muhtelif kademelerde fedakarane çalışmış emeklilerimizin de bazı konularda destekleyici tutum, politika, tasarruf ve uygulamalara fevkalade ihtiyaçları bulunmaktadır   

Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği olarak içinden geldiğimiz ve çok sevdiğimiz polis teşkilatına deneyimlerimiz ve ortak akılla gereken her türlü desteği vermeye, sorunların çözümlerine katkı sunmaya hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Bu itibarla, Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Sayın Erol Ayyıldız’a yeni görevinde tekrar başarılar diler, atamasının ülkemiz ve kolluk kurumlarına hayır ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

 

İsmail Çalışkan

Genel Başkan

E.1.Sınıf Emniyet Müdürü