Dernekten Haberler

Türkiye Polis Teşkilatı bu yıl 172. yılını kutluyor.

Kişilerin hayatında doğum günlerinin olduğu üzere, kurum ve kuruluşların da kuruluş günleri önemlidir. Bu önemli günde yeni yaşa/yıla ulaşmanın sevinci ve mutluluğu paylaşılırken genel bir değerlendirme de yapılır. Yeni hayaller kurulur, projeler yapılır, dilekler dilenir.

Türk Polis Teşkilatı kurulduğundan itibaren ülkenin asayişi, vatandaşların can ve mal güvenliği için kendine verilen görevi büyük bir özveri ve layıkıyla yerine getirmiştir. Bundan sonra yapacağından da hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Geçen zaman içinde, çeşitli ekonomik, kültürel, teknik, iletişim ağı ve benzeri nedenlerle yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki suç türleri çeşitlenmiştir. Küreselleşmenin de etkisiyle bu yeni durum tüm ülkeleri ciddi bir şekilde tehdit eder hale gelmiştir.

Bu oluşumlar doğal olarak polis teşkilatlarının kendilerini yenileme, geliştirme ve yeni suç türleriyle mücadele etmeye hazır olmalarını gerekli ve zorunlu kılmaktadır.
Türk Polisi, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmekte ve kendisini araç, gereç ve eğitim yönünden devamlı yenilemek ve geliştirmektedir. Bu gün, birçok açılardan diğer ülkelere örnek olacak ve eğitim verecek düzeye gelmiştir. Bu sevindirici bir durumdur.
Günümüzde adi suçlar kadar, organize ve özellikle dünyanın bir yeniden yapılanma arayışı içinde terör suçlarında da oldukça artış olduğu görülmektedir. Ayrıca suçlar da maalesef küreselleşmiştir. Bu, polisimize ayrı bir görev vermektedir.

Ülkemiz 40 yılı aşkın süredir terörle mücadele etmektedir. Bu, sağ, sol ideolojik gruplara karşı olduğu gibi, etnik ve mezhebi farklılıklar, bölücü ve son dönemlerde de “dinci” nitelik gösteren çeşitli örgütlere karşı yürütülmektedir. Polisimiz, diğer alanlarda olduğu üzere bu alanda da ciddi gayretler göstermekte ve bu şer odaklarına nefes aldırmamaktadır. Tüm bu faaliyetlerde çok sayıda şehit verilmiş, gazilerimiz bulunmaktadır. Ancak yılmadan görevini yürütmektedir.

Polis Marşında da belirtildiği üzere, “polisimiz her daim halkın hizmetindedir.”
Bugün, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu üzere ülkemizde de “güvenlik” yukarıda sayılan nedenlerle birinci öncelikler arasında bulunmakta ve hem vatandaşların can ve mal güvenliği, hem de cumhuriyet ve demokrasinin korunması için en büyük görev polise düşmektedir.

Polis Teşkilatı da bu görevini şerefiyle yürütmektedir. Polis Teşkilatı 265.000 aktif çalışanı ve 112.000 emeklisiyle bir bütündür. Teşkilatın kendine verilen görevleri en iyi bir şekilde yapması için ilk işe alım, eğitim ve çalışma şartları ve özlük haklarının belirli bir düzeyde olması önem arz etmektedir. Bu yönde devamlı araştırma ve çalışmalar yapılmaktadır. Ancak, polisin çalışma şartları ve özlük hakları-benzer işi yapan-diğer kurumların oldukça gerisinde kalmaktadır. Bunların araştırılarak, kısa zamanda çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Bugün özlük haklarında uygulanan mali sistemle-yan ödeme ve tazminatların maaşa yansıtılmaması nedeniyle- emekli olunduğunda maaşlar neredeyse yarıya yakın düşmektedir. Halen lisede ve üniversitede okuyan çocukları bulunan meslektaşlar birden bire gelirlerinde ciddi azalmayla karşılaşmakta ve sıkıntıya düşmektedirler. Bu yıllarca ağır görevlerde çalışanların hak etmediği bir durumdur.

Ülkede güvenlik ihtiyacının giderek artması, suç türlerinin gelişmesi ve o oranda görevlerin ağırlaşmasına karşın son yıllarda maalesef polisin, dolayısıyla emeklisinin özlük haklarında her hangi bir iyileştirme yapılmamıştır.

Polis Haftasının sadece bir protokol kutlaması değil tüm bu şartların da değerlendirilmesi ve hem çalışma hem de özlük haklarının iyileştirilmesi için bir vesile olması beklenmektedir.

Konu emekliler yönünden ele alındığında,

  1. İkiz kuruluş Jandarmaya 1995 yılından beri tahsil farkı gözetilmeksizin verilmekte olan 3600 ek göstergenin polise de uygulanması,
  2. Polislerin emekli olduklarında “Polis Sandığıyla” ilişkilerinin kesilmemesi yönünde düzenleme yapılması,
  3. 2006 yılında polis ücretlerine yapılan 100.-TL’lik seyyanen zam geride kalan on yılda erimiştir, bu meblağın 250.-TL’ye yükseltilmesi,Beklenmektedir.

Polis Haftasını kutlar, şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize saygılar sunarız. Polisimize bu zorlu görevinde başarılar ve nice yıllar dileriz.
TÜRKİYE EMEKLİ POLİS DERNEKLERİ PLATFORMLARI
• EGE EMEKLİ POLİS ÖZEL HAREKETÇİLER DERNEĞİ-EGEPOHDER
• EMEKLİ POLİSLER DAYANIŞMA GRUBU
• EMEKLİ POLİS MEMURLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ - EMPOLMED
• EMEKLİ POLİS ÖZEL HAREKETÇİLER DERNEĞİ-EPOHDER
• KAMU YARARINA ÇALIŞAN TÜRKİYE POLİS EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ AYDIN VE İZMİR ŞUBELERİ
• POLİS EMEKLİLERİ PLATFORMU
• POLİS KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ-PKMDER
• TÜRKİYE EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ-TEMÜDDER