Dernekten Haberler

Derneğimiz ile Ufuk Üniversitesi arasında gerçekleştirilen taahhütname gereği, Dr. Rıdvan EGE Araştırma ve Uygulama Hastanesinden üyelerimiz ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler (eş, çocuk, ana, baba) ayaktan, yatarak, tetkik, tedavi, ameliyatlarına ilişkin verilecek hizmetler için indirim yapılması konusunda mutabakata varılmıştır.