Dernekten Haberler

Kıymetli ağabeylerim ve sevgili kardeşlerim Meslektaşlarımızın özlük haklarının ve statülerinin iyileştirilmesi, her ortamda savunulması Derneğimizin asli görevleri arasındadır.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 29.09.2021 tarihinde düzenlenen polis emeklilerinin sorunlarının tartışılacağı toplantıya davet edilmemiz üzerine iki üyemiz ile birlikte katıldık. Toplantıya bizim dışımızda yaklaşık 200 kişi katılım göstermiştir.

Salonda bir siyası partiyi anımsatacak hiç bir materyalin bulunmaması dikkat çekici olmuştur.

Toplantının basına açık bölümünde açılış konuşması yapmak üzere söz verildiğinde özetle 3600 ek göstergenin verilmesi ve polis eğitim kurumlarının açılması konularını ifade ettim.

Toplantının basına kapalı bölümünde yaptığım konuşmada 3600 ek gösterge konusunda geniş bir bilgilendirme ile eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olarak iç güvenlik hizmetini yapan kuruluşların personeli arasında ayrım yapılmaması ve aynı özlük haklarına sahip olması gerektiğini belirttim. Özlük hakları ile ilgili çözümün 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa eklenecek maddelerle aşılabileceğini gerekçeleri ile birlikte dile getirdim.

Ayrıca, kapatılan polis eğitim kurumlarının yeniden ve kısa sürede açılması gerektiği, Silahlı Kuvvetler ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumları örneği verilerek açıklanmış, yetersiz süre ve kalitede eğitimle alınan yönetici kadroların gelecekte sıkıntılara neden olacağı, Emniyet Teşkilatının bu güne kadar terörle ve organize suçlarla mücadele başta olmak üzere verilen bütün görevleri ve son olarak 15 Temmuz kalkışmasındaki başarısının arkasında çok iyi eğitim veren Polis Koleji ve Polis Akademisi olduğu gerekçeleriyle birlikte anlatılmıştır. Polis Akademisi başkanının, bu kurumda yetişenleri “ekmek almayı bile bilmeyen” kişiler ifadesi ile kıskanması ve bilinen bakış açısıyla bu okulların açılmaması halinde, orta ve uzun vadede milli güvenliğimizin korunmasında, teşkilatın kendisine verilecek görev ve sorumlukları yerine getirilmesinde zafiyet meydana geleceği ifade edilmiştir.

Ayrıca, devasa bir teşkilat olan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kabına sığmadığını teşkilat yapısını mutlaka değişmesi ve buna göre yapılanmasının gerekliliğini de ifade ettim.

Meşru zeminde, davet edilen veya edilmeyen her ortamda, çalışanı ve emeklisiyle meslektaşlarımızın ve teşkilatımızın sorunlarını dile getirmeye, derneğimizi tanıtmaya devam edeceğiz.

Bilgilerinize sunarım.

İsmail Çalışkan