Dernekten Haberler

Ankara Özel Magnet Hastanesi ile Derneğimiz arasında düzenlenen Protokol ile üyelerimiz ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler (eş, çocuk, anne, baba) hastane muayene ve tedavi hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabilecekleridir.


Ankara Özel Magnet Hastanesi ile Derneğimiz arasında yapılan Protokol neticesinde üyelerimiz ile bakmaka yükümlü oldukları kişlerden (eş, çocuk, ana, baba) hastanede ayaktan, yatarak, tetkik, tedavi, amaliyatlarına ilişkin verilecek hizmetlerde tahsil edilecek ilave ücretlerde %10-20 arasında indirim yapılacağı hususularında mutabakata varılmıştır. Buna göre tüm illerimizde ikamet eden Emekli Emniyet Müdürlerimiz kimliklerini ibraz ederek hastane hizmetlerinden faydalanabileceklerdir. Hastanenin Doktor isim ve ünvanı ile muayane ücretlerini gösteren dökümanında belirtilen fiyatlardan %20 indirim uyganacağı hususunda da mutabık kalınmıştır.