Dernekten Haberler

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya – Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanlığı makamına, bir TV kanalının haber muhabiri Sayın Levent Eke, teşkilat mevzuatının olanak vermemesi sebebiyle ‘’vekaleten” atanmıştır. Bu atamanın, meslek içinde anılan görevi başarı ile yapacak çok sayıda nitelikli personel olmasına rağmen gerçekleşmesi biz emekli emniyet müdürlerinde rahatsızlık yaratmıştır

Öncelikle Sayın Eke’nin mesleki kariyerine ve başarılarına saygı duymaktayız.

Söz konusu makamın isminde “Medya” sözcüğünün bulunması, gazetecilik mesleği ile bir ilgisinin bulunduğu anlamına gelmemektedir. Birimin görevleri tamamen polislik mesleğinin konularını, kurallarını ve uygulamalarını kapsamaktadır. Diğer daire başkanlıklarından farkı bulunmadığından bir basın mensubunun yönetimini gerektirmeyecek kadar polisiye bir hizmettir.

Teşkilat Kanunu gereğince söz konusu makama 1.Sınıf Emniyet Müdürünün atanması, kurumsal geleneğin devam ettirilmesi, veri güvenliğinin sağlanması,, üniforma – hiyerarşi sistemi içinde astlara emir / talimat verme kolaylığı ve yetkisi ile teşkilatın kendi iç dinamiklerinin bozulmaması adına fazlaca önem taşımaktadır.

Emniyet teşkilatı birimleri, teşkilata 20-25 yıl hizmet vererek yüksek deneyime, bilgi birikimine ve uzmanlık eğitimine sahip, devletin ve emniyet teşkilatının teamül ve geleneklerini bilen nitelikli rütbeli personel tarafından yönetilmektedir. Konuların hassasiyeti, ast-üst ilişkileri ve polis teşkilatında emir müessesesinin önemi açısından gerek yasa gerekse uygulamalarda buna uyulmuştur.

Bu atamanın, üst düzey polis yöneticilerinin kadrosuzluk nedeniyle emekli edildiği bir ortamda yapılması,hem hukuka hem de teşkilatın geleneksel hiyerarşik yapısına uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

Biz, Emekli Emniyet Müdürleri olarak teşkilatımızın önemli makamlarına benzer atamaların yapılmasından endişe duymaktayız.

Sayın Levent EKE’ye kendi mesleğinde başarılar dileriz.
                       
          İsmail ÇALIŞKAN

Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği Genel Başkanı