Dernekten Haberler


Bilindiği gibi iki sene kadar önce Adalet Bakanlığı 
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile uzlaştırmacı olmada eğitim alanı ile ilgili olarak hukuk ya da müfredatında hukuk eğitimine yer veren siyasal, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarından mezun olma şartı getirilmiş ve bunu neticesi olarak Polis Akademisi mezunu olan emekli ve mensuplarımızın adliyelerde uzlaştırmacı olarak görev yapması imkanı ortadan kalkmıştı.

Derneğimizin Adalet Bakanlığı nezdindeki resmi müracaatları, yazışmaları, yoğun ziyaretleri, üyelerimizin desteği ve önceki Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Celal UZUNKAYA’nın şahsi girişimleri neticesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinde tekrar değişiklik yapılmış ve anılan yönetmelikte sayılan eğitim alanlarına “polis akademisi” ibaresi eklenerek mezunlarımızın uzlaştırmacı olarak görev yapmasının önü tekrar açılmıştır.

Teşkilatımız ve mensuplarımız için hayırlı olması dileklerimizle uzlaştırmacı olacak arkadaşlarımıza başarılar dileriz.

İlgili yönetmelik değişikliği aşağıdaki gibidir:
         MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
       "ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinde en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,”

Detaylı bilgi linkteki web sitesindedir. https://alternatifcozumler.adalet.gov.tr/OrtaDetay/duyuru