Dernekten Haberler


Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Deneği olarak hayata geçireceğimiz Ülke Güvenliği, Kolluk Kuvvetleri Ekipmanları ve Siber Güvenlik Fuarı’nı (INTERPEX) Noya Fuar Yapım / Marmara Fuarcılık firmaları ile gerçekleştiriyoruz. Detaylı bilgi ve tanıtım için 
www.interpexfuari.com/ web adresini ziyaret ediniz.

Başkan'ın Mesajı
Coğrafi konumu dolayısıyla dünyanın en önemli kavşak noktalarından birisinde olan ülkemiz, bu jeopolitik konumu nedeniyle güvenlik açısından tarih boyunca her zaman stratejik bir öneme sahip olmuştur.

Binlerce yıl, bölgede yaşamış medeniyetlerin yanı sıra bu bölgeye sahip olmak isteyenlerin de varlığı nedeniyle bölge, her dönem güvenlik ihtiyacının en üst seviyede olduğu bir özellikte olmuştur. Uzun asırlar boyunca devam eden bu hareketlilik, ülkemizin, bir süreklilik olarak güvenlik açısından dünyanın önde gelen deneyimlerine sahip bir ülke olmasını sağlamıştır.

Jeopolitik konumu ve tarihsel tecrübesi itibariyle ülkemizin güvenlik alanında sahip olduğu bilgi ve tecrübe, onu bu alanda dünyanın önde gelen ve sözü geçen ülkeleri arasına dâhil etmiştir. Gerek iç güvenlik gerekse dış güvenlik alanında görevli kurumlarımız tecrübe, kapasite ve etkinlik olarak dünyadaki emsalleri arasında oldukça iyi bir durumda olduğu gibi, en son teknoloji ürünü olan silah, araç-gereç ve donanıma sahip olma yönünden de kendilerini oldukça geliştirmişlerdir. Buna bağlı olarak dünya güvenlik sektöründe de güçlü üreticiler arasında yer alıyor olmamız ve son yıllarda daha da güçlenen üretimimiz sebebiyle ülkemizin bu alandaki ağırlığı ciddi olarak artmıştır.

Tüm bu bilgilerin ışığında, ülkemizin ev sahipliğinde ve güvenlik alanında dünyanın önde gelenlerinden birisi olacağına inandığımız, Türkiye E.Emniyet Müdürleri Derneği olarak, 2018 yılında iç güvenlik alanında bir fuar projesi üzerinde çalışmaya başladık. Bu amaçla, 02.10.2018 ve 30.05.2019 tarihlerinde Dernek Merkez Yönetim Kurulumuzda alınan karar ile hayata geçirilmesini planladığımız bu fuarı, 2020 yılında INTERPEX FUARI adı altında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Emekli Emniyet Müdürleri olarak her biri değerli deneyimlere sahip derneğimiz üyelerinin de destekleri ve girişimleri ile hayata geçireceğimiz INTERPEX Fuarı’nı, Noya Fuar Yapım / Marmara Fuarcılık firmaları ile gerçekleştiriyoruz. 1999 yılında kurulmuş ve faaliyetlerinin başlangıcından beri güvenlik alanında fuarlar düzenleyen Noya Fuar Yapım / Marmara Fuarcılık, sektördeki 21 yıllık deneyimleri ve gerçekleştirdikleri 170 fuar tecrübesi ile bu alanda ülkemizin önde gelen fuar organizasyon firmalarıdırlar.

Son yıllarda hızla büyüyen güvenlik sektörümüz ve sektör firmalarımızın artan ve gelişen üretimi ile yerli ve milli ürünlerimiz dünyada pazarında saygınlığını arttırmıştır. INTERPEX Fuarı ile yerli üreticilerimiz, yurtiçindeki bilinirliklerini ve pazar paylarını artırmanın yanı sıra, yurtdışından gelen davetli ve özel ziyaretçilerle de tanışma şansı bulacaklardır. Bu davetli ve ziyaretçilerin, ağırlıklı olarak ülkemiz ile yakın iş birliğinde bulunan Orta Asya, Balkanlar, Güneydoğu Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin güvenlik kurumlarının yöneticilerinden olması planlanmaktadır. Bunun, ülkemiz güvenlik sektörünün dış tanınırlık, ihracat yapılan ülkeler ve ihracat miktarı gibi alanlarda bir ivme yakalamasına katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Uluslararası markalar da INTERPEX Fuarı’nda yerlerini alarak ürünlerini ülkemiz kurumlarına tanıtabilecekleri gibi, yerli firmalarımız ile işbirlikleri oluşturma ve diğer ülkelerden gelen üst düzey ziyaretçilere ulaşma şansına da sahip olacaklardır.

Güvenlik alanında dünyada örneği az görünen etkinliklerden birisi olarak planlanmış ve kısa bir sürede bu hedefine ulaşacağını bildiğimiz INTERPEX Fuarı’nın, ülkemize, ülkemiz ekonomisine, yerli ve uluslararası sektör firmalarına ve kurumlarımıza hayırlı olması dileğiyle,

Saygılarımı sunarım.

İsmail ÇALIŞKAN
1.Sınıf Emniyet Müdürü (E)
Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği Genel Başkanı