Genel Kurul Haberleri

 

SAYI : 28                                                                                                                            

KONU : 11.Olağan Genel kurul Toplantısı

 

                                                                        TÜRKİYE EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRLERİ DERNEĞİ

                                                                                    11. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

           

    Karar Metni : Gündem maddeleri görüşülmek üzere  12/03/2024 günü saat 14.00’de aşağıda imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı.

   Dernek Tüzüğünün 7/B-1 maddesi gereğince Dernek Olağan Genel Kurulunun 17/04/2024 Çarşamba günü saat: 13.30’da Dernek Genel Merkezinde (Anıttepe Mah. GMK Bulvarı No: 99/7 Çankaya/ANKARA) aşağıda belirtilen gündemle yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 24/04/2024 Çarşamba günü aynı yer ve saatte, aynı gündem ile yapılmasına, bu kararın Derneğimiz WEB sayfasında yayımlanarak ve SMS göndermek suretiyle üyelerimizin OLAĞAN GENEL KURUL’a çağırılmasına 12/03/2024 tarih ve 28 sayılı Yönetim Kurulu kararınca oy birliğiyle uygun görülmüştür.

 

            GÜNDEM :

 • Açılış, Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması,
 • Başkanlık Divanının seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
 • Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve rapor üzerinde görüşmeler,
 • Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası
 • Üyelik yıllık aidatlarının belirlenmesi,
 • Üye aidat ve bağış ödemelerinden 5.000 (beşbin) TL.sını geçmeyecek şekilde kasada bulundurulması işlemi için yetki verilmesi,
 • İstanbul ve Antalya Kepez Şubelerinin belirledikleri üye aidatlarının onaylanması,
 • Diğer konularla ilgili önergelerin görüşülmesi,
 • Tahmini bütçenin sunulması ve onaylanması,
 • Yönetim ve denetim Kurullarının seçimi,
 • Dilek ve temenniler
 • Kapanış