Genel Kurul Haberleri

7 Kasım 2017 tarihinde dernek genel merkezimizde yapılan 6. Olağanüstü Genel Kurulda;
Dernek yönetim Kurulunun teklifi üzerine "Dernek Tüzüğünün 4/B maddesi “Üyelerin yükümlülükleri” başlığı altındaki “Giriş ve Yıllık aidat miktarı, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından belirlenir. Yıllık aidat her yılsonuna kadar yönetim kurulunun belirleyeceği yöntemlerle tahsis edilir .” hükmü gereğince daha önceden 100 TL olarak belirlenmiş olan üye giriş aidatının kaldırılması, genel kurul onayına sunulmuş. Bu tarihten sonra üye olacaklardan üye giriş aidatı alınmaması oybirliğiyle kabul edilmiştir.