Genel Kurul Haberleri


Derneğimizin 7.Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sayı: 2013/27 04.04.2013

Konu: 7.Olağan Genel Kurul Toplantısı

TEMÜD-DER YÖNETİM KURULU KARAR NO:2013/51

TEMÜD-DER YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ: 04.04.2013

TÜRKİYE

EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’NİN

7.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin 7.Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2013 Pazar günü saat 13.00’de Ankara Polisevi Ek Bina salonlarında, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 28 Nisan 2013 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.

 

Barbaros Hayrettin AYDIN

Genel Başkan

Orhan ÖZEN

Genel Başkan Yrd.

Mustafa AYDIN

Genel Sekreter
 

 

Bekir TANRIKULU

Genel Sayman

Hamdi GÜNGÖR

Üye

Göksenin BAŞ

Üye

Hamdi DEMİR

Üye


GÜNDEM:

1- Başkanlık divanının oluşması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Genel Başkanın sunumu,

4- Yönetim ve Denetim Kurulları Raporlarının okunması ve raporlar üzerine görüşmeler,

5- Yönetim ve Denetim Kurulları faaliyetlerinin ayrı ayrı ibrası,

6- Tüzük Değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve oylanması,

7- Dernek Yönetim ve Denetim Organlarının seçimi,

8- Dönem bütçesinin sunulması ve oylanması,

9- Dilek ve temenniler,

10- Kapanış.

NOT: Tüzük Değişikliği

3.Md/A3- 4.Md/B/3- 6.Md/A/Disiplin Kurulu-Danışma Kurulu- 7.Md./A- 7.Md./C-8.Md. -9.Md./20 sayılı alt bent eklenmesi-12.Md.-13.Md./A- 13.Md./B- 14.Md.- Ek:1-Ek:2 sayılı Madde eklenmesi- Bazı maddelerin yeniden düzenlenmesi, eklenme yapılması, madde veya paragraf çıkarılması, Dernek Tüzüğünün 9 maddesinin 8.fıkrasına istinaden Disiplin Kurulu ve Danışma Kurulu Yönetmeliklerinin onayı.