Genel Kurul Haberleri

Derneğimizin 7 Kasım 2017 tarihinde yapılan 6. Olağanüstü Genel Kurulunda Yönetim Kurulunun teklifi üzerine;
5234 sayılı Dernekler Kanununa göre; Dernek tüzüğümüzün 2. Maddesinin, B bendinin 13. Fıkrasında “Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddeleri ile diğer mal ve hizmetler ile kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,” hükmü gereğince, Genel Kurul “SANDIK KURULMASI” konusunda yönetim kuruluna yetki vermiş ve hazırlanan Yönerge taslağı genel kurulca onaylanmıştır.