Genel Kurul Haberleri

TÜRKİYE EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRLERİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

 Emekli Emniyet Müdürleri Derneği Merkez Yönetim Kurulunun 22 Aralık 2022 tarihli toplantısında;
Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına, toplantının 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 14.00’de Dernek Genel Merkezinde gerçekleştirilmesine,
ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 26 Ocak 2023 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılmasına ve aşağıdaki gündem konularının görüşülmesine karar verilmiştir.

     GÜNDEM:

   1-  Toplantı çoğunluğunun tespit edilmesi,

   2-  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

   3-  Divan Başkanı ve kâtip üyelerin seçilmesi,

  4-  Yıllık aidatın belirlenmesi,

5-  Derneğimizin Yardımlaşma sandığının fesh edilmesi,

6-  İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün talebi üzerine, Tüzüğümüzün 26 ve 29. Maddelerinin Dernekler Yönetmeliğinin 17. Maddesine göre yeniden düzenlenmesi,

7-   Dilek ve temenniler,

8-  Kapanış.