Dernekten Haberler

TEMÜD-DER Genel Merkez yönetimi olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucu adresi 16. Sokak No: 13 Emek /ANKARA'da bulunan ÖZEL ENGİN TIP MERKEZİ ile yapılan sözleşme gereği SGK kapsamında olan Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve bakmakla yükümlü oldukları birinci derece aile bireylerinin muayenelerde yanlızca SGK tarafından alınması zorunlu olan 10 (On) TL hasta katılım payı alınacak ayrıca hekim muayene fark ücreti alınmayacaktır.
Ayrıca SGK kapsamında olmayan Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve bakmakla yükümlü oldukları birinci derece aile bireylerinin ise Özel Engin Tıp Merkezinden alacağı tüm hizmetlerde cari fiyat listesi üzerinden %40 indirim uygulanacaktır.